Missie en Visie – Huisartsenpraktijk van der Gaag – Schoonhoven
Oranjeplaats 21C 2871TL Schoonhoven Tel:0182-385232
Header afbeelding

Missie en Visie

Missie:
Wij vinden het belangrijk om persoonsgerichte zorg te leveren waarbij patiënten gestimuleerd worden om vanuit de eigen regie op een veerkrachtige wijze om te gaan met hun gezondheid, sociale en emotionele uitdagingen.

Visie:
De praktijk wil een motiverende, coachende rol aannemen in de algemene gezondheid van de patiënten. Zelfmanagement, eHealth en samenwerking met andere zorgverleners zijn belangrijke toekomstige pijlers om persoonsgerichte zorg te bieden. 

De huisartsenzorg wordt in de praktijk in de volle breedte beoefend. Concreet betekent dit, dat er naast het behandelen en adviseren bij ziekte wij ook de patiënten motiveren en coachen om er een gezonde leefstijl op na te houden. Wij werken volgens het principe van “Positieve Gezondheid”, en streven naar een lichamelijk, psychisch en maatschappelijk welbevinden van onze patiënten en hopen hiermee zoveel als mogelijk samen zorg te dragen voor een gezonde toekomst.

Tevens zien wij het stimuleren van het zelfmanagement als een tool om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Door het uitbreiden van eHealth mogelijkheden zal de patiënt meer regie kunnen nemen over zijn eigen gezondheid.
Door de inzet van meer eHealth mogelijkheden wil huisartsenpraktijk van der Gaag efficiënter en innovatiever werken gericht op persoonsgerichte zorg. Hierdoor zal de samenwerking met de patiënt, thuiszorgorganisaties en paramedici efficiënter verlopen.

De praktijk legt de focus op een positieve samenwerking met andere hulpverleners om patiëntgerichte zorg te leveren. Tevens is er een samenwerking met het sociaal domein en de gemeente Krimpenerwaard.

De praktijk wil een lerende organisatie zijn, waarin gestreefd wordt naar het leveren van hoge kwaliteit van zorg. Kwaliteitsverbetering wordt op gestructureerde wijze belicht door deelname aan de NPA-praktijkaccreditering.
Kernpunten bij de patiëntenzorg in onze praktijk zijn onder meer de respectvolle bejegening, een goede registratie van de bevindingen in het medisch dossier en een vertrouwensband met de huisarts.

Om de huisartsenzorg in de toekomst toegankelijk te houden vinden wij het belangrijk om kansen te bieden aan nieuwe zorgverleners. Huisartsenpraktijk van der Gaag is een opleiderspraktijk, wat betekent dat er huisartsen, physician assistants en doktersassistenten worden opgeleid.