Afspraken maken – Huisartsenpraktijk van der Gaag – Schoonhoven
Oranjeplaats 21C 2871TL Schoonhoven Tel:0182-385232
Header afbeelding

Afspraken maken

Spreekuur

De spreekuren verlopen volgens afspraak. Er is dagelijks spreekuur van 8.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur.
U kunt via het patiëntenportaal een afspraak inplannen in de agenda van de huisarts, POH of assistente.
Daarnaast kunt u de assistente bereiken tussen 08.00- 12.00 uur en 14.00-16.30 uur voor het maken van een afspraak.

Er wordt 15 minuten per patiënt gepland. Bij het maken van een afspraak met de huisarts zal de assistente u vragen naar de reden van het contact. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is hiervoor opgeleid en dient zich te houden aan haar beroepsgeheim. Alleen op deze manier kunnen we er voor zorgen dat iedere patiënt op tijd de zorg krijgt die nodig is.

We verzoeken u vriendelijk om bij verhindering de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen.

Telefonisch terugbelspreekuur

Het telefonisch terugbelspreekuur is bedoeld voor het geven van uitslagen en korte adviezen. U kunt een afspraak inplannen via het patiëntenportaal of de assistente bellen om een afspraak hiervoor te maken, de huisarts zal u dan bellen in de ochtend of de middag.

Huisbezoek

Indien u om medische redenen niet in staat bent naar de praktijk te komen, bezoeken wij u thuis. U kunt de assistente voor 10.00 uur bellen voor een afspraak. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

De werkverdeling van de artsen is in principe als volgt:

Dhr. Van der Gaag: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Mw. Van Aken: dinsdag en woensdag
Mw. Jansen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Dhr. van der Woude: maandag en donderdag
Mw. de Koning: dinsdag, donderdag en vrijdag
Mw. Hemmes: woensdag en vrijdag